Vertrouwenspersoon

Belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon.

Een vertrouwenspersoon is er voor leden en afnemers van diensten van Seniorenvereniging Bladel die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. De taken die daarbij horen bestaan onder andere uit:

  • Beschikbaar zijn voor leden en afnemers van diensten en eerste opvang van leden en afnemers van diensten die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen en eventuele doorverwijzing naar het bestuur of een bestuurslid van Seniorenvereniging Bladel.
  • Meedenken en adviseren over een mogelijke aanpak of een mogelijke oplossing van het probleem.
  • Het slachtoffer informeren over oplossingsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het opstarten van een klacht, het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
  • Begeleiding en het verlenen van nazorg.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en leden van het bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid rondom terugdringing ongewenste omgangsvormen binnen onze vereniging.
  • Het toezicht houden op de naleving van de randvoorwaarden uit het protocol.

Onze vertrouwenspersoon.
Marcel Houben