Algemeen

Seniorenvereniging Bladel is op 16 mei 1956 opgericht en in de loop der jaren uitgegroeid tot een vereniging met ongeveer 1.300 leden en 140 vrijwilligers. De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder. Onze eigen ontmoetingsruimten, De Schouw en D’n Opstoot, zijn hierbij belangrijke voorzieningen.

Belangenbehartiging

Seniorenvereniging Bladel tracht haar doel te bereiken door:

  1. Het verlenen van diensten aan haar leden en het behartigen van individuele belangen van haar leden;
  2. De collectieve behartiging van de belangen van senioren;
  3. Het vertegenwoordigen van ouderen en hun belangen bij overheden en andere instanties;
  4. Het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk en/of een aanverwant doel;
  5. Het organiseren van sociaal culturele activiteiten;
  6. Het aanwenden van andere wettige middelen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar KBO-Brabant voor juridische ondersteuning.

Activiteiten, diensten en belangenbehartiging

Onder deze kopjes staan een scala van activiteiten en diensten die aansluiten bij de wensen en behoeften van senioren. De ontspanningsactiviteiten en welzijnsactiviteiten bevorderen de sociale contacten ter voorkoming van eenzaamheid en bevorderen de saamhorigheid. Onze activiteiten zijn ook gericht op de gezondheid van senioren. Bijvoorbeeld de activiteiten die vallen onder ‘Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO)’.  Door middel van cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten proberen we senioren wegwijs te maken in de doolhof van regels en voorzieningen. Verder proberen we te bevorderen dat de senioren in de samenleving blijven participeren, zelfredzaam blijven en zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren. Onze belangenbehartigers ondersteunen waar mogelijk en zullen, indien noodzakelijk, doorverwijzen naar ter zake doende instanties.

Toekomstvisie

Seniorenvereniging Bladel wil de komende decennia een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor senioren. Een vereniging waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van kennis, kwaliteiten en ervaringen. Een vereniging die aansluit bij de wensen en behoeften van haar leden.