Statuten

De Statuten van de Seniorenvereniging Bladel, opgemaakt 9 maart 2017