Beleidsplan

Seniorenvereniging Bladel is een organisatie van en voor senioren (in deze notitie te lezen als 50-plussers), die steunt op vrijwilligers. In dit beleidsplan wordt op hoofdlijnen de koers uitgezet voor de periode 2017-2021. Die koers is uiteraard bepaald aan de hand van de doelstellingen die Seniorenvereniging Bladel volgens de statuten wil realiseren.