Opstarten

Beste deelnemer aan de activiteiten van de seniorenvereniging:

Gelukkig is de afgelopen weken het aantal Coronabesmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen behoorlijk gedaald. Daarom worden de mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten met ingang van zaterdag 5 juni behoorlijk verruimd.
Wij als bestuur en organisatoren van de activiteiten van de seniorenvereniging zullen vanaf die datum de meeste activiteiten weer op gaan starten. Vanaf zaterdag 5 juni willen we onze biljartruimte den Opstoot weer openstellen. Vanaf maandag 7 juni kunnen de andere activiteiten dan weer doorgang vinden. We proberen de koffievoorziening op korte termijn weer op te starten.
Wij nodigen u van harte uit om weer deel te gaan nemen aan de activiteiten waarvoor u van de coördinatoren een uitnodiging zult ontvangen.

Het is nog wel belangrijk dat we ons aan de volgende maatregelen houden:
1. Kom alleen naar de activiteit als u geen klachten hebt.
2. De coördinator of cursusleider noteert per activiteit de aanwezigen.
3. Draag bij binnenkomst een mondkapje.
4. Desinfecteer je handen bij binnenkomst met de geurloze desinfecterende spray die in het halletje staat.
5. Ga rechtstreeks naar de ruimte waar de activiteit aangeboden wordt.
6. Pas als u op uw plaats zit kunt u het mondkapje afdoen.

Op dit moment bekijken we nog welke activiteiten in de zomervakantie ook door kunnen gaan indien groepen aangeven hiervan gebruik te willen maken.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Paul van de Weijer