Aanmelding Zomer Activiteiten

Met dit formulier kunt u zichzelf (en eventueel een tweede persoon) aanmelden voor de Zomeractiviteiten 2024. 

Ik machtig hierbij de Stichting Cluster Senioren Bladel (NL45ZZZ410941980000) om, conform de Algemene voorwaarde van Euro-incasso,  eenmalig de verschuldigde bijdragen voor de Zomer Activiteiten 2024 van mijn rekening af te schrijven. (Zet de cursor in het veld, houd de linker muistoets ingedrukt terwijl u beweegt)


Kies hier een of meerdere activiteiten waaraan u deel wenst te nemen.
Plaatsing is afhankelijk van toegestaan aantal op basis van volgorde van aanmelding.
Als u voor een tweede persoon wilt aanmelden vinkt u dit veld aan.Als u denkt dat alles correct is ingevuld kunt u dit formulier verzenden.