Het Bestuur

Het algemene bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester en tweede secretaris, aangevuld tot twaalf bestuursleden

Dagelijks bestuur

Voorzitter

Paul van de Weijer

06-53475390
pvdweijer@live.nl

Secretaris

Henk Heesterbeek
0497-384186

HenkHeesterbeek@SeniorenverenigingBladel.nl

Penningmeester

Jack van der Aa
0497-383358

j.aa6@upcmail.nl

2e secretaris

Vacature


Algemene activiteiten

Corrie van der Kolk
0497-384354

cpals44@hotmail.com

Scholing en vorming / recreatieve activiteiten

Gerard Moeskops
0497360461
06-40402694
gerard@moeskops.info

Ledenwerving / rouw / jubilea

Francy Stevens-van Bakel

06-25038096
a.stevens64@chello.nl

Public Relations (PR) & Communicatie

Giel Verbeek
0497-381172

g.verbeek21@chello.nl

Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)

Jan Evers
0497-384592

j.evers50@chello.nl

Biljarten/Diensten

Martin van Gompel
0497-387186

gompelmartin@yahoo.com

Zomeractiviteiten - Reizen

Thea Rosch

06-51284739
thearosch@gmail.com

Belangenbehartiging

Piet Hendriks
0497-385061

paw.hendriks@hetnet.nl