Externe betrekkingen

Gemeente Bladel

Naast de bestaande contacten met de gemeente over ouderenbeleid binnen de gemeente speelt er in de toekomst ook de verhuizing van de Seniorenvereniging Bladel naar de Markt. Het Bestuur van de Seniorenvereniging Bladel participeert in de verschillende overleg structuren binnen de gemeente. Tevens zijn er drie werkgroepen in het leven geroepen om de realisatie van deze verbouwing en verhuizing zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, te weten: werkgroep realisatie verbouwing/inrichting. Werkgroep verplaatsen biljarts naar Rabogebouw en werkgroep verplaatsen jeu de boules baan.

Gemeente Bladel

PC 55

Actuele relevante informatie vanuit Seniorenvereniging Bladel die een algemener belang dienen voor de Bladelse gemeenschap.
Denk daarbij onder andere aan de maandelijks Kienmiddagen, die voor iedereen toegankelijk zijn.

PC 55

KBO Brabant

Wij zijn als Seniorenvereniging onderdeel van KBO-Brabant. We kunnen gebruik maken van hun expertise op gebied van scholing, belangenbehartiging, voorlichting. Ook voor juridische ondersteuning staat KBO-Brabant voor ons klaar.

KBO Brabant

ONS Magazine

WELL (Wél!zijn de Kempen ) / Oktober

Seniorenvereniging Bladel onderhoudt goede contacten met Well en Oktober. We bewaken als gezamenlijke doelstelling de belangen van onze ouderen. Dit kan betekenen specifieke scholing, advies en participatie in diverse projecten. Bijvoorbeeld: De training tot Ambassadeur Brandveilig Leven.

Wél! Welzijn de Kempen

Oktober

Cultureel Centrum Den Herd

De vaste ruimte van Seniorenvereniging Bladel maakt onderdeel uit van het complex van Den Herd. Onze vereniging heeft van De Schouw en de pantry, de Tussenzaal en D’n Durloop, tussen 9.00 uur en 18.00 uur het primaatgebruik.
Wekelijks huren we de ruimte van de Sniederszaal voor activiteiten omdat De Schouw ongeschikt is voor sommige activiteiten (gym en koersbal). Ook voor onze jaarlijks activiteiten maken we gebruik van de Kempenzaal van Den Herd.

Cultureel Centrum Den Herd

Drukwerk extern

Vanaf oktober 2019 wordt de Schakel geprint door Gielen Druk Print Webmedia in Bergeijk. Een vaste groep vrijwilligers zorgt elf keer per jaar dat de ONS en de Schakels in elkaar worden gestoken en dat er stapeltjes worden klaargelegd voor de bezorgers. Onze bezorgers zorgen voor de verspreiding.

Gielen Druk Print Webmedia

Diverse Instanties

Naast bovengenoemde contacten heeft Seniorenvereniging Bladel in meer of mindere mate met vele instanties een goede werkrelatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan;
Inlooppunt Zorg, POP, de Voedselbank, Platform Informele Zorg, Het Praktijkhuis, Zorgbelang etc.

Infopunt Zorg en Welzijn

Platform Ondersteuning en Participatie (POP)

Stichting Cluster Senioren Bladel/KBO Kring Gem. Bladel

Wél! Welzijn de Kempen

Kompas Bladel

De Zonnebloem

Voedselbank Bladel (De Kempen Zuid)

Zorgbelang Brabant

Heemkundige kring Pladella Villa

Pelgrimshoeve Kafarnaüm

Zuster KBO afdelingen Gemeente Bladel

    Casteren

    Hapert

    Hoogeloon

    Netersel

Vormgeving Website

WEBBER interactief

De Stichting Ouderen De Kempen heeft geen website.
De secretaris Jan van Doorn is bereikbaar via j.vandoorn2@chello.nl

Contactpersoon Seniorenvereniging Bladel:
Giel Verbeek,
tel. 06-51211003
Email: g.verbeek21@chello.nl