Ouderenadviseurs

Ondersteunt en adviseert u bij elk zich voordoende vraag waar men zelf geen antwoord op weet.
Zo nodig verwijst hij/zij door naar een betreffende instantie/organisatie.

OUDERENADVISERS

Mariet Verdaat
0497-382919
mariet@verdaat.org

Adri Stevens
06-46141517
a.stevens64@chello.nl

Piet Hendriks
0497-385061
paw.hendriks@hetnet.nl

Giel Verbeek
06-51211003
g.verbeek21@chello.nl

Wim Spijker
0497-382971
willemspijker@hetnet.nl