Belangenbehartiging

Dit is de overzichtspagina van het hoofdstuk Belangenbehartiging. Maak hieronder je keuze of ga naar de juiste pagina via het menu.

Ouderenadviseurs

Ondersteunt en adviseert u bij elk zich voordoende vraag waar men zelf geen antwoord op weet. Zo nodig verwijst hij/zij door naar een betreffende instantie/organisatie.

Informatie over onze ouderenadviseurs

 

Belastinginvullers

Ondersteunt en begeleid u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Ook voor andere belastingvraagstukken kan men bij hem/haar terecht.

Meer informatie over onze Belastinginvullers

Cliëntondersteuners WMO

Het bijstaan en adviseren van leden van Seniorenvereniging Bladel die een beroep moeten doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. (WMO)

De WMO regelt het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren in de eigen woning. De Gemeente Bladel voert, middels het zorgloket, de wet uit.

Informatie over onze cliëntondersteuners WMO

 

Thuisadministrateurs

Problemen met het bijhouden van uw administratie? Hij/zij ordent samen met u uw administratie.

Meer informatie over onze huisadministrateurs

Contactpersoon:
Piet Hendriks
tel: 0497-385061
Email: paw.hendriks@hetnet.nl